ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၈/၂၀၂၃)ကို (၉-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန် (နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)

Friday, June 09, 2023