ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည ၈ နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Friday, June 09, 2023