ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်အမှတ်၊ ၄၈/၂၀၂၃၊ ၄၉/၂၀၂၃၊ ၅၀/၂၀၂၃၊ ၅၁/၂၀၂၃၊ ၅၂/၂၀၂၃၊ ၅၃/၂၀၂၃၊ ၅၄/၂၀၂၃ တို့အား အသီးသီးထုတ်ပြန်

Tuesday, August 01, 2023