ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်အမှတ် (၆၁/၂၀၂၃)ကို (၃-၈-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း)

Thursday, August 03, 2023