ကချင်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံ့စီးပွားမြှင့်တင်ရေး ရန်ပုံငွေမှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ငွေကျပ် (၄ ဒသမ ၃၆) ဘီလီယံ ခွဲဝေရရှိပြီး ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးသည့် သီးနှံအပေါ်မူတည်ကာ တောင်သူဦးရေ အချိုးအစားအလိုက် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိ

Tuesday, September 26, 2023