ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ(၆)ရွာတွင် အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်

Tuesday, October 03, 2023