စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဓာတုကုန်ကြမ်းထည့်သွင်းပြောင်းလဲထားသည့် ပဲဆီအတု၊ နှမ်းဆီအတုရောင်းချခြင်း မရှိအောင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက် အရေးယူသွားမည်

Tuesday, October 03, 2023