နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၄)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)တို့ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Tuesday, October 03, 2023