မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူငယ်များ ဗလငါးတန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် လူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာ ပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူငယ်များ ဗလငါးတန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် လူငယ်ဆိုင်ရာအသိပညာ ပေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပ (တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ သဲကုန်းမြို့နယ်၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်)

Tuesday, October 03, 2023