ဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် PDF အဖွဲ့ဝင်များအား ၎င်းတို့၏ မိဘအုပ်ထိန်းသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ် (ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့)

Wednesday, October 04, 2023