နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ပြည်သူ့အကျိုးပြုတစ်လတာ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (အပိုင်း-၃)

Friday, November 03, 2023