ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ “မိန်းကလေးများ အသက်(၃၀)မတိုင်ခင် အိမ်ထောင်ပြုတာကောင်းတယ်၊ မိန်းကလေးများ အသက်(၃၀)ကျော်မှ အိမ်ထောင်ပြုတာကောင်းတယ်”

Sunday, November 05, 2023