ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ "လူပျိုကြီး အပျိုကြီးအနေနဲ့ နေတာကောင်းတယ်၊ လူပျိုကြီး အပျိုကြီးအနေနဲ့ မနေတာကောင်းတယ်"

Sunday, November 12, 2023