နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် (၁၂/၂၀၂၃) ကို (၁၂-၁၁-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်

နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် (၁၂/၂၀၂၃) ကို (၁၂-၁၁-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (လောက်ကိုင်) ဒေသကွပ်ကဲရေးမှူးတို့အား အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကျင့်သုံးရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ အပ်နှင်း)

Sunday, November 12, 2023