ဂျပန် INGO အဖွဲ့ဖြစ်သည့် ARTIC မှ လူသားအရင်းအမြစ် အထောက်အကူပြု သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ (၃၀)ဦးကို (၇)ရက်ကြာသင်တန်းပေး

Friday, November 17, 2023