ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ “ချစ်သူရည်းစား များတာကောင်းတယ် (သို့) ချစ်သူရည်းစား မများတာကောင်းတယ်”

Sunday, November 19, 2023