ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး PET ပလတ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် စက်ရုံကို Messein တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Monday, November 20, 2023