ပြည်ပမှ စက်သုံးဆီသင်္ဘောများ သီလဝါဆိပ်ကမ်းသို့ အဆက်မပြတ် ရောက်ရှိပြီး စက်သုံးဆီများ ပုံမှန် ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိ

Monday, November 20, 2023