ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကြေညာချက်အမှတ် (၄၇/၂၀၂၃) အား နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် ယနေ့တွင် ထုတ်ပြန် (လေဘာပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း)

Monday, November 20, 2023