တရုတ်နိုင်ငံ Chengdu ပန်ဒါ သုတေသနအခြေစိုက်စခန်းမှ ဖမ်းဆီးထားသည့် ပန်ဒါ (၁၁) ကောင်ကို သဘာဝတောရိုင်းထဲသို့ ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့

Tuesday, November 21, 2023