ဖင်လန်နိုင်ငံရှိ Olkiluoto-3 နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ပြဿနာကြောင့် ရပ်နားထားခဲ့

Tuesday, November 21, 2023