လှူဒါန်းပူဇော်မှုများနှင့် မွမ်းမံခြင်းအနုပညာ (တံခွန်တိုင်များ၊ ကလသာအိုးနှင့် ကြာသွက်အိုးများထည့်သွင်း မွမ်းမံလှူဒါန်းခြင်း)

Wednesday, November 22, 2023