ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ လူပေါင်း(၅၀၀,၀၀၀)ခန့်သည် ရာဖာလ်နယ်စပ်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းလာလျက်ရှိ

Wednesday, December 06, 2023