တက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်း တေးဆို … ရဲထိုက် တေးရေး … ဂီတစာဆိုကိုလေးလွင်

Saturday, December 09, 2023