ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း (သားဆက်ခြားခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ)