၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား (အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆု)

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား
အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆု (အကြီးတန်း) (အမျိုးသား) - ခန့်စည်သူ
အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆု (အကြီးတန်း) (အမျိုးသမီး) - ခင်သီတာထွန်း
အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆု (အမျိုးသား) – ဟင်နရီဆန်
အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုဆု (အမျိုးသမီး) - အိချောပို

Saturday, February 03, 2024