၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား (အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု)

၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား
အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ကောင်းဆက်ပိုင် (ဂီတမြို့) (ကံကောင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား)

Saturday, February 03, 2024