(၇၇)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ဂုဏ်ပြုတေး “ပြည်ထောင်စုစိတ်” (တေးရေး-ကျော်မျိုးနိုင် (တံခွန်တိုင်)၊ တေးဆို-ရဲရင့်ဝေလွင်)

Sunday, February 11, 2024