နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် (၁၆/၂၀၂၄)အား (၁၁-၂-၂၀၂၄)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ)

Sunday, February 11, 2024