ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၄)ကို (၁၃-၂-၂၀၂၄) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း)

Tuesday, February 13, 2024