နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရိုသေခန့်ညားလောက်သည့် လုံခြုံရေးအင်အား၊ ကာကွယ်ရေးအင်အား မရှိဘဲ ခိုင်မာသော တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိနိုင်ပါ။

Sunday, February 25, 2024