ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဂုဏ်ပြုတေး "ရေကိုမဖြုန်း ချွေတာသုံး အကျိုးရှိလှဆုံး"

ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဂုဏ်ပြုတေး "ရေကိုမဖြုန်း ချွေတာသုံး အကျိုးရှိလှဆုံး"

တေးရေး-ဆရာကြီး မလှိုင်သန်းထွန်း
တေးဆို-ထိုက်တန်၊ ချစ်စုစံ

Friday, March 22, 2024