စူးစမ်းရှာဖွေ ရှေးဟောင်းအမွေ (၁၂-၅-၂၀၂၄)

- ယီမင်၏ ဆာနာမှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များ ပျောက်ပျက်လာနေ
- တရုတ်အရှေ့ပိုင်းက ရှေးအဆောက်အအုံများ ထိန်းသိမ်းရေး
- ယူကေက ဂါနာရဲ့ အရှန်တီရတနာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့
- ဆာနာမှာ အမျိုးသားပြတိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Sunday, May 12, 2024