မိုးကြိုရာသီများတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော မုန်တိုင်းမိုးများကြောင့် သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တောင်သူလယ်သမားများသို့ အကြံပြုနှိုးဆော်ချက်

Wednesday, May 15, 2024