စူးစမ်းရှာဖွေ ရှေးဟောင်းအမွေ (၁၉-၅-၂၀၂၄)

- ယီမင်ရဲ့ ဆာနာမှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များ ပျောက်ပျက်လာနေ
- တရုတ်အရှေ့ပိုင်းက ရှေးအဆောက်အအုံများ ထိန်းသိမ်းရေး
- မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့် ဒွန်ဟောင်အမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်ခဲ့ကြ
- ယူကေက ဂါနာရဲ့ အရှန်တီရတနာများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့
- ဆာနာမှာ အမျိုးသားပြတိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့

Sunday, May 19, 2024