အနံ့ဆိုးပျောက်၊ ရေဆိုးရေညစ်သန့် သဘာဝသန့်စင်ရည်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ရွှေပြည်အင်အား ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ (Marketing Manager) ကိုသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်

Thursday, May 23, 2024