တရုတ်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ဈေးကွက်တစ်ခု ဖန်တီးရာ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့

Thursday, June 13, 2024