ရွှေမိုးလေးကညိုတယ် တေးဆို … ဆောင်းယွန်းစံ တေးရေး … တက္ကသိုလ်စိုး တေးသရုပ်ဆောင် … ဇူးဇူးရွှေရည်၊ ဂျူလိုင်မိုး

Saturday, June 15, 2024