စင်ကာပူအာဏာပိုင်များသည် ဆန်တိုဆာနှင့် ကမ်းရိုးတန်းများတွင် မျောပါနေသည့် ရေနံဆီများအား ရှင်းလင်းရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ

Tuesday, June 18, 2024