တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ်တွင် EV ကားများအတွက် အားသွင်းစင်တာ (၃၀၀၀) တည်ဆောက်သွားမည်

Thursday, June 20, 2024