မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့နှင့် သမိုင်းသုတေသနဌာန ဖြစ်တည်လာမှုနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့သောကာလမှ အနာဂတ်ဆီသို့