ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ

ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

ဦးသောင်းအေး (ပျော်ဘွယ်မဲဆန္ဒနယ်)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဒေါ်ထုမေ(အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁)
ဒေါက်တာလှမိုး (အောင်မြေသာစံမဲဆန္ဒနယ်)၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ဦးဝင်းမြိုင် (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၂)၊ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး
ဦးခင်လှိုင် (သရုပ်ဆောင်)