ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့်ပြည်သူ့စကားသံ (စိုင်းထက်(ရှမ်းပြည်နယ်) ၊ ဒေါက်တာနန်းဖောင်းဆိုက် (ရှမ်းပြည်နယ်) ၊ မနေခြည်မြတ်ထွန်း(ပင်းတယ))