ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်က ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာမဟာဘွဲ့နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးပညာမဟာဘွဲ့သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) စတင်ဖွင့်လှစ်