စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “တောင်သူများအတွက် ကန်စွန်းဥစိုက်ပျိုးရေး”