ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ “ ဦးဝေမောင်၊ စောဒန်နီရယ်လင်း”