ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ

ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပြည်သူ့စကားသံ
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

 

ခူးဟန်မြင့်ထွန်း(လွိုင်ကော်မြို့)

နော်ဖောဒေးစေ (ဖယ်ခုံမြို့)

စောအောင်အောင်ဟိန်း (မွန်ပြည်နယ်)