"အဉ္ဇလီမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏"

"အဉ္ဇလီမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏"

တေးရေး -ရန်ကင်းအောင်စိုး

သံစဉ် - စန္ဒရားမောင်မောင်တုတ်

တေးဆို - နန့်ကြော့သူဇာခိုင်