လှိုင်မြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်ရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန် ပစ္စည်း (၅)မျိုး ဖြန့်ဖြူးပေးဝေ