ဖလမ်းမြို့တွင် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့သည့် အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို ကျေးရွာများအရောက် ပို့ပေးလျက်ရှိ